De Ruimteverkenner

In ons bureau vallen de grenzen tussen landschapsarchitectuur en stedebouw weg. Vanuit het denken over en vormgeven aan de kwaliteit van de ruimte worden ze tot twee aspecten van een zelfde vakdiscipline. Hierdoor werkt ons bureau aan een divers pakket van opgaven, van masterplannen tot het ontwerpen van meubilair voor de buitenruimte: in de stad, aan de stadsrand of ver daarbuiten. In de teams zijn meerdere ontwerpdisciplines vertegenwoordigd; landschapsarchitectuur, stedebouw, architectuur en industrieel ontwerp. Daardoor kunnen ontwerpingrepen op een hoger schaalniveau direct worden getoetst op hun mogelijke consequenties op een lager schaalniveau, en vice versa.
Structuur aanbrengen – Inzicht door analyse

Wij onderzoeken niet alleen de onderliggende lagen van het landschap en de stad, maar proberen ook grip te krijgen op de maatschappelijke context en de ‘vraag achter de vraag’. Met beeldende en grondige analyses dringen wij door tot de kern van de stad en het landschap. Hoofdlijnen en structuren worden ontdekt en inzichtelijk gemaakt. Hierop wordt in het ontwerp voortgebouwd.
Plekspecifiek ontwerpen – Het gelaagde (stads)landschap

Van groot belang is het leggen van een relatie met het karakter en de betekenis van de plek of het gebied. Met respect voor deze lagen proberen wij de eisen die deze tijd aan onze leefomgeving stelt te vertalen in een nieuwe laag, die past bij de plek, tijdloos is en niet wordt bepaald door de waan van de dag. Deze zoektocht naar een consistente oplossing voor de gestelde vraag heeft als resultaat dat onze plannen variëren qua ontwerpstijl van sober en bescheiden tot uitbundig en meeslepend.
Ruimte scheppen – De onbebouwde ruimte is de basis van onze ontwerpen

Het ruimtegebruik wordt intensiever en de bebouwingsdichtheid neemt toe. Dit vraagt om een sterke en zorgvuldig ontworpen onbebouwde ruimte. Daarom vormt de open ruimte de basis voor onze stedebouwkundige en landschappelijke plannen voor bijvoorbeeld nieuwe regio’s, woon- en werkgebieden, stedelijke vernieuwing, pleinen, parken, landgoederen en tuinen. Hierbij staat de beleving van een krachtige en heldere ruimte voorop.